Szkoła Rodzenie im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
ul. Kolejowa 31
34-400 Nowy Targ

Zajęcia w naszej szkole rodzenia obejmują cykl 8 spotkań po 2 godziny. Oferujemy zajęcia indywidualne i grupowe. Przygotowanie w szkole rodzenia przynosi wymierne korzyści rodzicom i dziecku. Aby urodzić potrzebna jest nie tyle wiedza, ile wiara w swoje możliwości. Uczestnictwo w zajęciach:

PRO FAMILIA
Usługi Położniczo -
Pielęgniarskie
ul. Kolejowa 31
34-400 Nowy Targ
e-mail: infor@mtwnet.pl

Elżbieta Tomasz-Hajnos
tel: (0) 608 350 982

Renata Onieszczuk
tel: (0) 795 474 322

Dostępność:
pn.-pt. - 8:00-18:00

Certyfikat CIRF

Certyfikat CIRF

Firma Godna Zaufania


nie pal przy dziecku

laboratorium

ProForma