Wizyty patronażowe

Po porodzie położna obejmują opieką matkę i dziecko. Wizyty odbywają się w domu pacjenta lub w gabinecie położnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wizyty odbywają się do ukończenia 2 m-ca życia przez dziecko.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje 6 wizyt. Zgłoszenia odbywają się telefonicznie lub za pomocą sms.

powrót