Według obowiązującego standardu opieki okołoporodowej każda ciężarna od 21 tyg.ciąży powinna być skierowana przez lekarza prowadzącego do położnej celem objęcia opieką przez tę położną. Ma to zapewnić każdej ciężarnej możliwość edukacji przedporodowej przygotowującej kompleksowo do porodu i rodzicielstwa z uwzględnieniem sfery psychicznej, fizycznej i emocjonalnej.
W ProFamilia taka kompleksowa opieka jest zapewniona każdej ciężarnej bezpłatnie, czyli w ramach ubezpieczenia.

Elżbieta Tomasz-Hajnos

magister położnictwa, położna środowiskowa-rodzinna; absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (magisterium) i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (licencjat);